Ressursside for Søndagsskolens dag

Vi legger fortløpende ut ressurser på denne siden, så ta en tur innom her med jevne mellomrom!
Har du spørsmål om Søndagsskolens dagKontakt Helga Fykse:  helga.fykse@sondagsskolen.no

Takk til deg som er frivillig
Frivillighetens år 2022 har fokus på alt frivillig arbeid som foregår i hele landet, og ikke minst på alle frivillige som gjør en innsats i mange sammenhenger. Vi ønsker også å bruke anledningen til å takke alle frivillige i Søndagsskolen Norge! Og oppfordrer samtidig menigheter og lokale grupper til å løfte fram de som driver frivillig arbeid hos dere. 

______

Arrangementer
På denne siden  finner du informasjon om noen av arrangementene på Søndagsskolens dag.

Sprell Levende gudstjeneste
I Den norske kirke markeres søndagen som Barnas dag. Denne dagen legges det opp til lokale gudstjenester og arrangementer med barna i fokus

Inviter menigheten eller forsamlingen til Sprell Levende familiegudstjeneste! I  denne videoen  finner dere tips til gjennomføring, inspirert av de seks samlingselementene i Søndagsskolen Norges pedagogiske opplegg Sprell Levende. 

Forslag til formidlinger av denne søndagens tekst i Sprell Levende, Peters fiskefangst (Luk 5, 1–10):

______

Flyers og plakater
Plakatene kan dere printe ut og fylle inn med tekst om deres lokale arrangement.
Filen i A5-format kan også brukes som flyer til utdeling. Vi har også to plakater med ferdig utfylt tekst. Bruk det som passer dere best :)

______

Aktivitetstips

  • Aktivitetsløype/sporlek: Lag laminerte ark med oppgaver/oppdrag som skal utføres, eller med QR-koder til sanger, supersetninger eller filmer. Heng opp lett tilgjengelig i nærområdet. Tips: Det er alltid populært med premier til deltakerne!
  • Aktivitetsløypa kan brukes i tilknytning til samlingen eller arrangementet på Søndagsskolens dag. Hvis mulig kan den få henge noen dager i etterkant, så søndagsskolen blir synlig også for folk som går tur i området 
  • Konsert: La søndagsskolen/barnegruppa synge gamle og nye søndagsskolesanger sammen - før, under eller etter gudstjenesten. Om det er flere grupper for barn i menigheten, kan dere samle alle til et felleskor i anledning dagen. Tips: Finn søndagsskolesanger  på YouTube .
  • Utstilling/stand i ditt lokale bibliotek. Biblioteket samler mange, og er et flott sted å synliggjøre søndagsskolen.
  • Grønt fokus: Søndagsskolefisken Gulliver og vennene hans i havet må reddes! Plukk plast og søppel i nærmiljøet. Søkelys på vårt ansvar for å ta vare på skaperverket. 
  • Søndagsskoletre: Legg hånden på et ark og tegn rundt hånden. Fargelegg og klipp ut (evt laminer), og sett på en hyssing/tråd. Hendene kan henges opp i et tre utenfor kirken/søndagsskolen, eller inne, for å synliggjøre alle barn og ledere i søndagsskolen. Tips: Lag tegningene i forkant og ta dem med til Søndagsskolens dag.
  • Alternativt kan barna i forkant tegne/male/klippe ut fisker, som de tar med til gudstjenesten og legger samlet i et garn eller på et fat.

BARNAS til alle
Del ut barnebladet Barnas til alle barn på Søndagsskolens dag! Send gjerne inn forhåndsbestilling på antallet dere ønsker, til  kate.hoyem@sondagsskolen.no . Kun kr 10,- stk.

______

Vær synlige!
Vi oppfordrer til å dele bilder eller filmsnutter fra aktiviteter på Søndagsskolens dag, i sosiale medier. Send gjerne bilder og film til oss i Søndagsskolen Norge også. La oss vise fram det fantastiske og mangfoldige fellesskapet som barnegruppene over hele landet utgjør!

_______

Kontaktperson for Søndagsskolens dag: Helga Fykse 
helga.fykse@sondagsskolen.no