Smittevern og ressurser i koronatider

Her finner du oppdatert smittevernveileder, og tips og råd til alternative søndagsskole- og barnegruppesamlinger. Kontakt gjerne  din lokale søndagsskolekonsulent for mer informasjon eller veiledning.

Smittevernveileder

Ved å tilpasse samlingene slik at gjeldende smittevernregler fra lokale og sentrale myndigheter kan følges, er det fortsatt mulig å samle søndagsskoler og barnegrupper der det er tillatt. 
Smittevernveileder for Søndagsskolen Norge  gir felles nasjonale råd for søndagsskoler og barnegrupper. Men husk alltid å sjekke gjeldende smittevernsregler der du bor, og følg dem. De kan avvike noe fra de nasjonale rådene. 

Sjekkliste til bruk ved fysiske samlinger:

_______________________________

Sprell Levende

Sprell Levende-ressurser fra Planleggeren kan brukes til digitale samlinger der dere ikke kan møtes fysisk. Forutsetningen for å bruke ressursene i åpne digitale kanaler, er at de slettes innen to måneder etter at de er lagt ut. Det er ikke nødvendig dersom det kun deles i en lukket gruppe. Det skal uansett oppgis hvor ressursene er hentet fra.

Du kan også bruke  demoversjoner av Sprell Levende , til samlinger i hjemmet eller digitalt. 

_______________________________

Aldri alene

Andre ressurser kan deles på samme måte som med Sprell Levende (se over).

Acta gir tips om digitale Aldri alene-samlinger:

 

_______________________________

Gullivers podcast

Hør fortellingen om Tomaskirken og Tårnagentklubben i Gullivers podcast:

_______________________________

Flere digitale ressurser

finner du på denne siden.

_______________________________

Smitteverntips til samlinger inne

  • Ha med en meterstokk, så alle kan se hvor lang en meter egentlig er. Er det noe som er en meter i rommet der dere er? Sånt kan være spennende for barna å undersøke.
  • Still opp stoler på forhånd, med en meters mellomrom. Barna får hver sin stol, som er deres plass under samlingen. Stolen kan brukes på flere måter, i tillegg til å sitte på den: Barna kan stå på den, feks under en sang, ligge under stolen, feks i Jesusminuttet, gå rundt den i en lek og bruke den som bord hvis det skal tegnes eller skrives. Navnelapp på stolene kan være lurt.
  • Lag ferdig poser før samlingen, med materiell til hvert barn: Barnas-bladet, kopieringsoriginaler, noen klistremerker, fargeblyanter eller annet dere skal bruke. Da har alle det de trenger! 

_______________________________

Utesøndagsskole

Smittetrykket er mindre ute, så om mulig er det fint å flytte søndagsskolen ut! 

  • Sjekk mulighetene i ditt nærmiljø – er det en gapahuk, en skog, en park hvor dere kan samles?
  • Barn er ikke så opptatt av været, be foreldrene om å sende med gode uteklær og sitteunderlag
  • Start like godt samlingen ute, så dere slipper å bruke tid på påkledning først 
  • Mange "inneaktiviteter" kan gjøres ute, med litt tilpasning. Bruk naturen rundt dere!
  • Smittevernreglene må selvsagt overholdes ute også, og det må være nok voksne til å passe på