Søk om støtte til Søndagsskolens dag

Grupper som planlegger en aktivitet i forbindelse med  Søndagsskolens dag 28. august , kan søke Søndagsskolen Norge om støtte til dekning av utgifter denne dagen.  

For å søke må du være registrert som  MinSide-bruker,  og ha levert årsrapport for 2021.

Søknadsfrist: Så snart dere har oversikt over utgiftene, og senest innen 20. august.

Slik går du fram for å søke:

 • Logg inn på MinSide
 • Klikk på navnet til din søndagsskole i menyen
 • Klikk på fanen "Søknader og rapporter"
 • Klikk på blå knapp "Ny prosjektsøknad Søndagsskolens dag" for å komme hit:

 Feltene merket med rød stjerne må fylles ut.

 • Prosjektnavn: Skriv Søndagsskolens dag og navn på din menighet eller barnegruppe
  (dvs arrangør)
 • Beløp: Oppgi beløpet dere søker å få dekket (maks 5000 kr)
 • Beskrivelse: Gi en kort beskrivelse av planlagt aktivitet/arrangement, og utgifter tilknyttet arrangementet (materiell, leie av utstyr eller lokale, mat og drikke osv)
 • Klikk på Send inn!
  Utbetaling skjer hhv medio juni og medio august, avhengig av når søknaden er mottatt.