Tilrettelegging for ulike funksjonsnivå

Vi ønsker at alle barn skal ha lik mulighet til deltakelse

Som leder i Søndagsskolen Norge er du med på noe stort og viktig! Du er med på å gi barn et glimt av Jesus, og formidle bibelens historier for dem. 

Søndagsskolen Norge ønsker at søndagsskoler og barnegrupper skal være et sted hvor alle barn skal få mulighet til å uttrykke seg og finne styrke for troen, uansett funksjonsevne. Alle skal få oppleve likeverdig deltakelse på egne premisser, og kjenne seg inkludert.

Vi ønsker å hjelpe deg som leder til å kunne møte alle barn på best mulig måte. Gjennom prosjektet ”Sprell Levende for alle funksjonsnivå” har vi utarbeidet veiledninger som skal gjøre det enklere å legge til rette for barn med særlige utfordringer. 

Det er ulike måter å dele inn funksjonsnedsettelser. Vi ønsker ikke å ta utgangspunkt i diagnoser, men i barnets vansker. Fokuset vårt er å gi lederne gode redskaper ut fra hva barnet strever med og trenger. 

Som Sprell Levende-abonnent har du tilgang en egen ressursbank i Planleggeren  (Meny–Ressurser– Tilrettelegging), med gode tips til hva du kan gjøre i møte med barn som har vansker i forhold til syn, hørsel, motorikk, språk, konsentrasjon eller sosial atferd.

Husk at det vi gjør av tilrettelegging med utgangspunkt i ett barn med en funksjonsnedsettelse, som regel er veldig positivt for alle barn. Det handler ofte om forutsigbarhet og tydelighet. Det er egentlig ikke så veldig spesielt. Det kan like godt, og aller helst, være det normale. 

Sprell Levende Livsmestring

er en egen ressurs som er ment å være til støtte for barn med særlige utfordringer. Den kommer i salg i  himlabra.no  mot slutten av august, og kan kjøpes uavhengig av om du er Sprell Levende-abonnent eller ikke. Sprell Levende Livsmestring passer for søndagsskoler og andre barnegrupper, familiesamlinger, barnehage, skole og trosopplæring. Opplegget består av ti temabaserte samlinger, hvor bibelfortellingene brukes som veivisere i sosiale ferdigheter og livsmestring. 

Støtt oss  Gi en gave