Bedehusturne i Setesdal

Bygland, Bykle, Rysstad og Evje
23. august 2023
– 27. august 2023
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt

Grete Askekjær og Ove Berrefjord fra Søndagsskolen Norge har informasjon om Søndagsskolen, andakt og utlodning. Enkel bevertning. Velkommen!

 

23.aug kl. 19:  Vonheim Bedehus, Bygland

24.aug kl. 19: Møtesal kjellar, Bykle kyrkje

25.aug kl. 19: Nomeland Bedehus, Rysstad

26.aug kl. 10-14: Stands i Evje sentrum

27.aug kl. 11: Gudstjeneste Evje kyrkje

 

Arr: Søndagsskolen Norge og Den lokale menighet