Generalforsamling 2024

Quality Airport Hotel Gardermoen
16. november 2024
– 17. november 2024
10:00
– 12:00

Vi inviterer medlemmer, frivillige og ansatte over 12 år til Søndagsskolen Norges generalforsamling 16.-17. november 2024.

I år er det første gang at barn fra 12 år og oppover også har stemmerett ved GF. Det gleder vi gleder oss stor over!

Detaljert program kommer fortløpende. Det vil bli seminarer, forhandlinger, gudstjeneste, underholdning, konsert, mingling og god mat – for både voksne og barn.

Les mer og meld inn forslag til styrekandidater, saker og grunnregelendringer her.

Din stemme er viktig for oss! Ta med deg voksne og barn i din gruppe til å stemme over viktige saker for Søndagsskolen.