Inspirasjonssamling på Molde bedehus

Molde bedehus
05. februar 2024
– 05. februar 2024
18:00
– 20:00

Ei samling for deg som er, eller lurer på om du skal bli, ledar i søndagsskulen. Vi kikar på vårpakken i Sprell Levande og snakkar om tweensopplegget Aldri Alene.

Meld gjerne inn på førehand om det er andre tema vi skal ta opp. Mulighet til å dele gode idear og lufte problemstillingar.

Bønn for arbeidet og ledarane. Enkel bevertning.

Frå Søndagsskulen kjem Ann Kristin Eriksen og Hilde Balsnes Lande.

Vi gler oss til å treffe dokke – velkomne!!

Påmelding til 93459212 innen 1.februar