Bli medlem

Søndagsskolen Norge har søndagsskoler og barnegrupper over hele landet, som drives av frivillige ledere. 

Her møtes barn, unge og familier til babysang, søndagsskole, dåpsklubb, tweensgruppe, hobbyklubb, kor og familiesamling. Blant annet!

Ønsker du at barnet ditt skal være en del av et godt og trygt fellesskap for barn og unge?

Ofte stilte spørsmål og svar

Vi har fått nytt medlemssystem og har derfor noe varierende opplysninger om barn og foresatte.  Noen vil derfor få betalingspåminnelsen på SMS, mens andre får det på e-post eller per post.   

–Jeg har fått kravet per SMS 
Vi har tilstrekkelige opplysninger om deg som foresatt og barnet. Du trekkes automatisk eller betaler via tilsendt lenke i SMS. 

Jeg har fått kravet via e-post eller post 
Vi mangler opplysninger om deg som foresatt eller barnet ditt. Meld inn barnet på nytt og betal kontingent for 2024 via vårt innmeldingsskjema.   

Alle grupper har en minimumskontingent på 50 kroner i året. Det er kravet for å få tildelt offentlig støtte (Frifond). Noen grupper velger selv en noe høyere sats for å dekke driften. Gjeldende sats kommer alltid frem i betalingspåminnelsen eller i innmeldingsskjemaet før betaling.  

Visste du at en 50-lapp i kontingent vokser til minimum 200 kroner gjennom ulike støtteordninger – både lokalt og sentralt? Betalende medlemmer gjør at vi sammen kan gi barna et bedre tilbud, de frivillige mer handlingsrom og Søndagsskolen Norge en viktig stemme i saker som handler om ung frivillighet.  

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Ring oss på 22 08 71 00 eller send en e-post til minside@sondagsskolen.no 

Tusen takk for medlemskapet!