Et blikk på barneteologi

Når kan vi si at barn begynner å tro? Og blir troen mer verdifull når barnet lærer mer? Svarene på dette bunner i vårt syn på barnet.

Odd Ketil Sæbø, programsjef i Søndagsskolen Norge, har i en årrekke vært opptatt av barneteologi. I forbindelse med at han deltok på et seminar om dette på Trosopplæringskonferansen i høst, skrev han artikkelen «Da skal ingen lenger undervise sin neste …». I artikkelen løfter han fram spennende bidrag til kirkelig læring fra kristen spiritualitet. Han stiller også enkelte spørsmål ved valg som er gjort i Den norske kirkes utvikling av nye planer for undervisning og læring i kirken (rammeplanen skal behandles på Kirkemøtet i 2024). 

Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Prismet i høst. Du kan lese den her. Vi lover at du får noen nye perspektiver!