Kontingent 2024

Her svarer vi på noen ofte stilte spørsmål angående medlemskap og betaling av kontingent til Søndagsskolen Norge. Finner du ikke svar på det du lurer på her? Kontakt oss og vi hjelper deg!

Tweens på Aldri alene, Søndagsskolen

Ofte stilte spørsmål og svar

Barnet ditt er meldt inn i en av Søndagsskolen Norges lokale grupper i løpet av de siste fem årene, og står fremdeles som medlem. Søndagsskolen gikk i 2022 over til sentral innkreving av kontingent, derfor kommer betalingspåminnelsen i år fra Søndagsskolen sentralt og ikke fra din lokale gruppe.  

Gruppen får tildelt offentlig støtte (Frifond) for medlemmer mellom 0 og 26 år. Er du leder og mellom 15 og 26 kan du betale kontingent for å utløse mer støtte til gruppen.  

Vi har fått nytt medlemssystem og har derfor noe varierende opplysninger om barn og foresatte.  Noen vil derfor få betalingspåminnelsen på SMS, mens andre får det på e-post eller per post.

– Jeg har fått kravet per SMS
Vi har tilstrekkelige opplysninger om deg som foresatt og barnet. Du trekkes automatisk eller betaler via tilsendt lenke i SMS.

Jeg har fått kravet via e-post eller post
Vi mangler opplysninger om deg som foresatt eller barnet ditt. Meld inn barnet på nytt og betal kontingent for 2024 via vårt innmeldingsskjema .

På grunn av nytt system er noen barn registrert dobbelt i samme gruppe, med to medlemsnummer. Du kan betale ett av kontingentkravene, så sletter vi det andre.

Om barnet er medlem i to (eller flere) grupper, stemmer det at du skal få krav fra disse.

Alle grupper har en minimumskontingent på 50 kroner i året. Det er kravet for å få tildelt offentlig støtte (Frifond). Noen grupper velger selv en noe høyere sats for å dekke driften. Gjeldende sats kommer alltid frem i betalingspåminnelsen eller i innmeldingsskjemaet før betaling.

Medlemskap som ikke betales i løpet av året vil rutinemessig slettes fra vårt medlemsregister. Ønsker du å melde barnet ditt ut nå, gi beskjed til din lokale leder eller send en e-post til minside@sondagsskolen.no med barnets navn og gruppe, så hjelper vi dere med utmeldingen.  

Har du Vipps-avtale kan du stoppe betalingsavtalen i Vipps, men barnet vil fremdeles stå som medlem. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker at vi skal avslutte medlemskapet.   

Har barnet gått over til en annen gruppe, for eksempel på grunn av alder, må barnet meldes inn i den nye gruppen via vårt innmeldingsskjema. Du betaler da kontingent med det samme. For utmelding av nåværende gruppe, se punktet over.  

Visste du at en 50-lapp i kontingent vokser til minimum 200 kroner gjennom ulike støtteordninger – både lokalt og sentralt? Betalende medlemmer gjør at vi sammen kan gi barna et bedre tilbud, de frivillige mer handlingsrom og Søndagsskolen Norge en viktig stemme i saker som handler om ung frivillighet.  

Tusen takk for medlemskapet!