Tro i hjemmet

Selv om vi sender barna på søndagsskole og andre trosopplæringstiltak i menigheten, er den mest avgjørende trosopplæringen den barna får hjemme! Det er de foresatte som har den viktigste oppgaven med å følge opp barnets trosutvikling.

Vi vil gjerne legge til rette for at det skal være enkelt å snakke om tro med barna hjemme. Vi ønsker også å ha et nært samarbeid med hjemmene om dette, ved at det barna lærer på søndagsskolen kan gi grunnlag for trosopplæringen hjemme.

Bruk av bladet Barnas og andre tilrettelagte elementer fra våre pedagogiske trosopplæringsopplegg, både i barnegruppene og i hjemmene, skaper gjenkjennelighet og kontinuitet for barna. Samtidig håper vi at dette kan støtte og inspirere dere som foresatte.

Foldene hender over bibel. Far med to barn.

Morsomme aktiviteter med bladet Barnas

Med Barnas får du hjelp i oppgaven med å støtte barnets trosutvikling.