Økonomisk støtte for din gruppe

Visste du at alle grupper som er medlem hos oss kan få økonomiske midler fra Frifond?

Et fantastisk tilbud vi får tilby til våre medlemmer! Melder du inn gruppa di hos oss, er det tre ulike støtteformer som gruppa kan ha rett på:

1. Oppstartsstøtte

Alle nye grupper som meldes inn i Søndagsskolen kan få 7 500 kr i oppstartsstøtte. Den er ment til å hjelpe gruppa i gang. Når du melder inn gruppa, fyller du inn kontonummer og sørger for å sende inn politiattest fra alle lederne i gruppa. Det er viktig for å sikre at barna får trygge fellesskap! Når du har fullført de to stegene, vil vi overføre midlene til din gruppe.

2. Driftsstøtte

Når du som hovedleder sender inn årsrapport hos oss, kan du også sende inn en søknad om driftsstøtte. Husk å huke av for dette nederst i rapporten. Driftsstøtten tilsvarer ca 200 kr per betalende barn (varierer fra år til år), i tillegg til ca 1000 kr til gruppa. Antall betalende medlemmer i årsrapporten er dermed utgangspunktet for hvor mye din gruppe får. Og midlene kan brukes til alt som kommer barna til gode!

3. Prosjektstøtte

Inne på MinSide kan du også søke om prosjektstøtte. Opprett en søknad under fanen «Søknader og rapporter» under din gruppe. Her kan du få opp til 4000 kr i året, som må brukes til pedagogisk undervisningsmateriell.

Les mer om hvordan levere årsrapport her

Viktig å huske

Om din gruppe har fått tildelt Frifond-midler, må du rapportere til oss at dere har brukt dem. Dette gjør du ved å åpne den enkelte søknaden som har status som «tildelt» inne under «Søknader og rapporter» på MinSide. Skriv inn brukt beløp og hva pengene er brukt til, og send inn. Har dere restmidler, må de tilbakebetales til Søndagsskolen Norge i henhold til regler for Frifond.

Støtte utbetalt i 2023 skal være brukt før 30.06.2024. Innen da må du også rapportere til oss om og hvordan pengene er brukt. Eventuelle restmidler må tilbakebetales til konto 3000 38 18477. Merk tilbakebetalingen med «Frifond» og gruppens navn. Vi sender alltid ut en påminnelse rundt fristene.

Logg inn på MinSide her