Frivillighetsrådgiveren

Frivillighetsrådgiverne jobber for å bistå søndagsskoler/barnegrupper og ledere i form av veiledning, kurs, oppfølging og inspirasjon. De bor og jobber rundt i hele landet, og er godt kjent i sitt eget distrikt. Det gjør det enklere å bistå deg som lokal leder!

Din lokale frivillighetrådgiver

  • hjelper deg i gang ved oppstart av en ny søndagsskole eller barnegruppe
  • følger opp deg og din barnegruppe med det du trenger, også med forbønn
  • jobber for å bygge gode fellesskap for lokale barnegruppeledere
  • tilbyr opplæring i Sprell Levende, Aldri Alene og annet pedagogisk materiell
  • hjelper deg å velge det beste opplegget for akkurat din barnegruppe
  • arrangerer inspirasjonskurs, temakvelder, lederkurs mm for barnegruppeledere

Frivillighetsrådgiverne har kontakt med lokale menigheter og forsamlinger, og inviterer til samarbeid om trosopplæringen. De deltar gjerne i møter med stab, trosopplærere, sokneråd eller frivillige.