Hvordan drive en barnegruppe

Her får du mange gode tips og råd om det å drive en barnegruppe.

To gutter studerer tegninger fra bibelhistorien.

Støtteordninger og økonomi

Start en søndagsskole, tweensgruppe, kor eller liknende!   

Medlemsfordeler

 • Alle nye grupper får 7500 kr i oppstartsstøtte hvis alle registrerte ledere har levert politiattest i løpet av de tre første månedene etter innmelding
 • Alle grupper som leverer godkjent årsrapport med bekreftelse på betalende barn, får 1000 kr til gruppa samt ca 200 kr (varierer litt fra år til år) per betalende medlem under 26 år. Kontingenten må være på minst 50 kr og betales innen 31.12 i det aktuelle året
 • Alle grupper kan i forbindelse med årsrapporten søke støtte til pedagogisk undervisningsmateriell, og motta opptil 4000 kr

Eventuelle restmidler fra foregående år kan brukes i etterkant, men senest innen 30.06 inneværende år. 

Bruk av restmidler rapporteres i MinSide.Søknader og rapporter. Midler som ikke er brukt må tilbakebetales etter regler for Frifond.  

Les mer om Frifondregler 2024

Regnskap

Alle søndagsskoler og barnegrupper skal ha en selvstendig økonomi og føre regnskap. Gruppene trenger ikke å levere regnskap til hovedkontoret, men regnskapet kan bli trukket ut i kontroll.  

Regnskapet kan være et avdelingsregnskap i for eksempel menigheten. Dersom gruppen selv fører regnskapet må gruppen ha en egen bankkonto. For å opprette egen bankkonto må man ha eget organisasjonsnummer som man får i Brønnøysund registeret.  

Se veiledning for opprettelse av organisasjonsnummer her (pdf)

 

Disse dokumentene må fylles ut og følge med søknaden:

Fordeler gjennom Knif
Ansatte og frivillige i Søndagsskolen Norge kan tegne forsikring og få medlemsfordeler i Knif Trygghet .  

Årsrapport og medlemsregistrering

Start en søndagsskole, tweensgruppe, kor eller liknende!   

Medlemskontingent og registrering av medlemmer
For at gruppen skal motta driftsstøtte må man ha en kontingent på minimum 50 kroner i året. Støtten er på ca 200 kr per betalende medlem (varierer litt fra år til år) i tillegg til 1000 kr til gruppen.

Innmelding og betaling av kontingent
Foresatte registrerer selv sine barn som medlemmer. Vi har sentral innkreving av medlemskontingent, det innebærer blant annet at kontingenten betales ved innmelding.

Årsrapport
Frist for innlevering av årsrapport for foregående år, er 15. februar i inneværende år. Årsrapporten leveres i MinSide.

For å søke om prosjektstøtte til pedagogisk undervisningsmateriell, klikk på fanen Søknader og rapporter i MinSide. Her rapporteres også om Frifondmidler tildelt i foregående år er brukt opp.

Betalende/tellende medlemmer:

 • Alle barn og ledere må være registrert med fullt navn, adresse og fødselsår.
 • Alle registrerte barn regnes som medlemmer, men det er antall betalende barn som gir grunnlag for offentlig støtte.
 • Alle barn og ledere under 26 år som har betalt medlemskontingent, registreres som betalende medlem.
 • Ingen betalende barn, men aktivitet i gruppen? Lever likevel årsrapport slik at du får mulighet til å søke om støtte til pedagogisk undervisningsmateriell.

Om dato for valg av styre/styreperiode:
Fordelingsutvalget stiller krav til demokratisk oppbygning for at organisasjoner skal kunne motta statlig støtte. Alle grupper smed fire eller flere medlemmer/ledere over 15 år skal derfor ha et eget styre* valgt av og blant medlemmene. Alle grupper må fylle inn dato for valg av styre, samt styreperiode.

*Alle medlemmer fra og med fylte 12 år har lik møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

 

Politiattest

Barn og foreldre skal kjenne seg trygge i våre barnegrupper og alle våre frivillige må derfor levere politiattest.

Hvem skal fremvise attest?

Alle frivillige medarbeidere over 15 år som deltar på leir, eller utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, må fremvise politiattest. Det innhentes normalt ikke politiattest fra foreldre og andre medhjelpere som kun har administrative oppgaver uten direkte kontakt med barna.

Selv om du har fremvist politiattest i andre sammenhenger, må egen attest innhentes til Søndagsskolen Norge. En attest utstedt til bruk i en annen sammenheng kan imidlertid godtas dersom den er under ett år gammel. Har du nylig søkt om politiattest, kan du med denne begrunnelsen få avslag fra politiet når du søker om en ny. Du må da spørre politiet om en kopi av forrige attest og sende den til Søndagsskolen Norge.

Hvordan søke om politiattest

Alle over 18 år anbefales å søke om politiattest digitalt, men du kan også søke per post. Alle medledere mellom 15-18 år må søke per post.

Under punktet ”Formål med attesten”, velg Frivillige organisasjoner både som kategori og formål.

Bekreftelsesskjema fra Søndagsskolen Norge må vedlegges søknaden, elektronisk eller per post.

Hvordan fremvise attest?

Hovedleder leverer politiattest til Søndagsskolen Norge sentralt. Har du søkt digitalt, må politiattesten videresendes til Søndagsskolen Norge i Digipost og ikke som vedlegg i en e-post. Attesten kan også fremvises til lokal frivillighetsrådgiver som registrerer den i vårt system. Har du søkte om politiattest per post, sendes den videre per post til Søndagsskolen Norge.

Medledere fremviser politiattesten til sin hovedleder, som registrerer den i MinSide .

Merk: Dersom politiattesten har merknad, skal hovedleder melde fra til ledelsen i Søndagsskolen Norge.

En frivillig medarbeider som ikke fremviser politiattest, kan ikke lenger være i en tillitsposisjon hvor vedkommende har kontakt med mindreårige.

Videresend politiattest i Digipost

 • Logg inn i Digipost og åpne politiattesten
 • I kolonnen til høyre, velg «Videresend»
 • På ny side: Skriv inn Søndagsskolen Norge i «Til»-feltet øverst. Du får oss opp med organisasjonsnummer: 964 437 963 (NB Det er kun organisasjonsnummer som skal skrives inn, ikke en e-postadresse)
 • Klikk på rød knapp nederst til høyre: «Send dokument til 1 mottaker»

Registrer politiattest i MinSide

 • Sjekk at det ikke forekommer merknader på politiattesten
 • Logg inn i MinSide
 • Velg gjeldende person under fanen Verv.
 • Trykk «Endre» ved personens navn
 • Skriv inn hvilken dato politiattesten ble vist
 • Klikk Lagre