Livsmestring

SOSIAL-FERDIGHETSPROGRAM FOR BARN 5-10 ÅR

Temabaserte samlinger

Livsmestring er et sosial-ferdighetsprogram med tydelig og forutsigbar struktur, for barn med særlige utfordringer. 10 temabaserte samlinger for alle som ønsker å ha fokus på livsmestring.  

Barn løper mot kamera

Livsmestring ca. 5-10 år

Bibelboks

 • Temaark
 • Supersetning/bibelvers
 • Bilde fra bibelfortellingen
 • Memorykort – ekstra aktivitet etter samling 

Powerpoint 

 • Hefter til hvert enkelt barn – til å samle ark i 
 • Undringsark 
 • Oppdragsark 
 • Fargeleggingsark – ekstra aktivitet etter samlingen 
 • Medaljer til utdeling på siste samling (barna kan si gode ord om hverandre som det skrives på baksiden) 
Barn i kirken

10 temabaserte samlinger

 1. Ansvar
 2. Hjelpsomhet
 3. Mot
 4. Omsorg
 5. Respekt
 6. Samarbeid
 7. Selvkontroll
 8. Takknemlighet
 9. Tålmodighet
 10. Utholdenhet  
Samlingen bygger på ART og Sprell Levende
ART (Aggression Replacement Training)

– et sosialt-ferdighetsprogram, hvor vi (etter avtale) har tatt med:
 • tydelig og forutsigbar struktur
 • fokus på det en ønsker mer av.
 • sammen øver vi på de ulike ferdighetene
  • i dramatisering av bibelfortellingene
  • deretter tar vi dette videre til vår hverdag (i undring og oppdrag)
Sprell Levende (Søndagsskolen Norge sitt pedagogiske materiell)

Samlingen er bygget opp etter Sprell Levende sine 5 samlingsdeler: fellesskap, fortelling, undring, oppdrag og velsignelse.

Bibelfortellingene blir formidlet ved hjelp av tegneserieplansjer.
livsmestring logo

Livsmestring er et sosial- ferdighetsprogram med 10 temabaserte samlinger for alle som ønsker å ha fokus på livsmestring.

Jesus er vår beste veileder når det gjelder sosiale ferdigheter og livsmestring.
Til hvert tema blir vi bedre kjent med ett bibelvers og en bibelfortelling, som gir veiledning i hvordan vi kan leve på best mulig måte.

Vi håper at barnehager, skoler, trosopplæring (dåpskoler) og andre barne- og familiegrupper kan ha nytte og glede av dette programmet. Det passer i utgangspunktet til alderen 5-10 år, men og gjerne i smågrupper for hele familien.

Livsmestring

ca. 5-10 år

Et sosial-ferdighetsprogram med tydelig og forutsigbar struktur.

Kurs og mer info

Har du spørsmål eller ønsker du innføringskurs i Livsmestring? 

Ta gjerne kontakt med den lokale frivillighetsrådgiveren på sondagsskolen.no 

Lykke til og Guds velsignelse over disse gruppene 

– sammen med verdifulle små og store