Meld inn en ny gruppe

Har du en drøm om å skape en god og trygg møteplass for barn og unge?
– Start en søndagsskole, tweensgruppe, kor eller liknende!   

Jenter synger i kor

Innmeldingsskjema

Betingelsene for medlemskap

Innmeldte lokale grupper skal arbeide etter grunnreglene, generalforsamlingens vedtekter og retningslinjer gitt av landsstyret og kretsstyret. Søndagsskolen Norge har en evangelisk-luthersk basis, og dette kan ikke endres. Vi ønsker likevel å betjene hele bredden av søndagsskolearbeid. Ikke-lutherske grupper kan være medlem, men må forplikte seg til å respektere den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Innmeldte grupper forplikter seg til å levere årsrapport. Alle ledere må levere politiattest.

Navnet på søndagsskolen, kontaktperson og kontaktinformasjon blir lagt ut på sondagsskolen.no, for at det skal være enkelt å finne en søndagsskole der man bor.

Medlemsfordeler

Som gruppe i Søndagsskolen Norge får dere:

 • et trygt og enkelt medlemssystem i MinSide , hvor du har oversikt over alt som vedrører gruppen
 • innkreving av årlig kontingent fra sentralt hold, slik at du slipper purring og administrasjon rundt medlemskap
 • mulighet til å søke om økonomisk støtte til oppstart, drift og prosjekter
 • lokale frivillighetsrådgivere som kan hjelpe gruppen med å finne et opplegg og tilby opplæring, kurs og besøk
 • tydeliggjøre viktigheten av deres lokale tilbud og samtidig bidra til at Søndagsskolen Norge sentralt får statsstøtte og politisk tyngde i saker som handler om ung frivillighet
 • nyhetsbrev med gode tilbud i vår nettbutikk , invitasjoner til større arrangementer og aktuelle nyheter og artikler

Økonomisk støtte

For å få økonomisk støtte (Frifond) må dere:

 • få foresatte til å melde inn barna sine og betale kontingent til lokallaget via dette innmeldingsskjemaet
 • ha en selvstendig økonomi og eget regnskap, gjerne som et avdelingsregnskap i for eksempel menigheten
 • levere årsrapport i februar som viser antall betalende medlemmer og/eller aktivitet. Dette danner grunnlaget for hvor mye dere får i frifondstøtte
 • rapportere om og hvordan tildelte midler er brukt
 • levere politiattest