SLUSH-lederkurs

Lederkurs for søndagsskolehjelpere i 6.-8. trinn

Lerderkurs for de unge!

SLUSH står for Sprell Levende unge søndagsskolehjelpere, og er et kurs for jenter og gutter i 6.–8. klasse.

 • Lek, moro og spennende oppdrag
 • En praksissamling i lokal barnegruppe
 • Flott kursbevis
 • Masse deilig slush 

Formål

 • Vi vil hjelpe 6.–8. klassingene å oppleve at de har noe unikt å bidra med i kraft av den de er
 • Vi vil gi kompetanse som medledere
 • Vi vil bidra til mer kjennskap til Bibelen
 • Vi vil gi kunnskap om, og erfaringer med, Sprell Levende-opplegget
 • Vi vil dyktiggjøre voksenlederne i å ivareta og veilede de unge lederne
Ungdomsgruppe.

Varighet

 • 3 samlinger a 2-3 timer
 • Eventuelt leir/bo-hjemme-leir
 • Kan også tilrettelegges som linjevalg for konfirmanter 

Sted

 • Kurset kan arrangeres lokalt i gruppen/menigheten/forsamlingen, eller i samarbeid med flere grupper/menigheter/forsamlinger.

Praktisk arrangør har ansvar for

 • markedsføring
 • mat og slush-ingredienser (avtales nærmere med frivillighetsrådgiveren)
 • bibler til alle deltakere
 • tilstrekkelig med ledere
 • at alle grupper som er representert har med minst en lokal leder, slik at leder også får kjennskap til slush-kurset

Ansvarlig arrangør/frivillighetsrådgiveren har ansvar for

 • all undervisning
 • å gjøre lederkurset tilgjengelig for voksenlederne, enten digitalt eller live

Kommende SLUSH-kurs

Det er ingen kommende kurs akkurat nå. Ta kontakt med en frivillighetsrådgiver om du har spørsmål. Se kontakt oss-siden for detaljer.

Ønsker du et er kurs nær deg?