Start en digital innsamling

Mange støtter søndagsskolearbeidet ved å opprette en digital innsamlingsaksjon. Det er enkelt å opprette, enkelt å gi, og det gir umiddelbar oversikt over gavene som kommer inn.

Alle som vil kan starte sin egen aksjon. Både privatpersoner, bedrifter, søndagsskolegrupper, bibelgrupper, foreninger eller vennegjenger. Skap et felles engasjement for din hjertesak!

Tusen takk for innsamlingen du gir til Søndagsskolen!

spleis logo

Tips for en vellykket innsamling

  • Kick-start innsamlingen ved å gi den første gaven. Det gir mer troverdighet og viser at du selv har tro på saken du har valgt å samle inn til.
  • Sett et realistisk mål og oppjuster heller målet etter hvert. Det er gøyere å komme over et lavt beløp, enn å være langt unna et høyt.
  • Del innsamlingsaksjonen din i sosiale medier. Da får mange sett den, og den har større sjanse for å holde seg levende.
  • Husk å «like» og takke for gavene som kommer inn i kommentarfeltet. Algoritmene er basert på at jo mer aktivitet det er på et innlegg, jo mer eksponering får det.

Lykke til!