Søndagsskolen gjør store grep for å bygge fremtidens organisasjon

Fireåring bygger med klosser

Søndagsskolen Norge vil starte det nye arbeidsåret med en ny organisasjonsstruktur – og færre ansatte. Endringene bunner i røde tall.

– Vi så konturene av det vi nå har gjort for to år siden. Pilene har pekt nedover en stund. Nedgang i givertjeneste og lokal frivillighet har berørt mange kristne organisasjoner de siste årene, dessverre også oss, sier Gøran Byberg, generalsekretær i Søndagsskolen Norge.  

 Snudd steiner

Sammen med landsstyret og de ansatte, har ledelsen snudd mange steiner de siste årene i et forsøk på å bedre økonomien.  

– Vi håpet lenge å unngå oppsigelser, men nå ble det uunngåelig. Dette har vært en smertefull prosess fordi den handler om våre ansatte, om mennesker som betyr mye både for organisasjonen, våre samarbeidspartnere og frivillige rundt om i landet, sier Byberg.  

Vi skal fremdeles være tilgjengelige i hele landet for å starte og styrke grupper og frivilligheten.

Gøran Byberg, generalsekretær

Prosessen, som har endt med at 9,5 årsverk av i alt 30,7 må gå, har vært grundig, med både ekstern bistand og involvering av de ansatte underveis.  

– Vi har inngått sluttavtaler med alle som må gå, noe jeg er veldig takknemlig for. Det sier mye om våre ansatte. Det er en intern forståelse for prosessen, selv om den er vond, sier Byberg.  

 Fornyet tro på fremtiden

Fra nyttår starter de gjenværende å jobbe i ny struktur. Arbeidsoppgaver og strategier spisses, og frivillighetsrådgiverne, som jobber i førstelinje ut mot menigheter og frivillige, kobles sterkere sammen med fagstillingene på hovedkontoret.  

– Det vil gjøre arbeidet mer målrettet og dynamisk, og gi mer kompetansedeling. Det vil komme både ansatte, frivillige og givere til gode, sier Byberg, som gjennom prosessen har fått fornyet tro på fremtiden og Søndagsskolen Norges samfunnsoppdrag.  

– Trygge felleskap hvor barn, unge og familier møter tro, undring og inkludering er viktigere enn noen gang. Mange steder er dette en mangelvare. Vi skal fremdeles være tilgjengelige i hele landet for å starte og styrke grupper og frivilligheten, sier Byberg.  

Her kan du se intervju med Gøran Byberg i TVL. Hvis du spoler 16 minutter ut i sendingen, kommer du direkte til intervjuet. Byberg deler også refleksjoner rundt nedbemanningsprossessen i Hovedorganisasjonen KA`s podkast Input.