8.-9. klasse gjeng, Hafrsfjord

Revheimsveien 159
4043
Hafrsfjord