Arken Søndagsskole, Kolvereid

Hestvikvegen 73
7970
Kolvereid