Askvik Søndagsskule

Askvikbakken 69
4130
Hjelmeland