Bekkelaget søndagsskole

Sandstuveien 15
1178
Oslo