Bremsnes søndagsskule

Gjengstøveien 33
6530
Averøy