Ekkilsøy søndagsskole

Futseterveien 212
6530
Averøy