Etter skoletid, Kristiansund (Jordvenn)

Konsul Johnsens gate 29
6509
Kristiansund N