Finnestad Søndagsskole

Finnestadveien 10
4029
Stavanger