Finnøy søndagsskole, 0 år til 2. klasse

Nordre Vignes 17
4160
Finnøy