Finnøy søndagsskole, 3 klasse og oppover

Fåhagen 38
4160
Finnøy