Foldnes Kyrkjes Søndagsskole

Austre Skiftedalsvegen 25
5353
Straume