Førre Søndagsskole

Stakkestadvegen 43
5563
Førresfjorden