Førre Søndagsskole

Lyngvegen 6
5563
Førresfjorden