Hjelme Kyrkje Søndagsskule

Hellesøyvegen 80
5334
Hellesøy