Kjølstad Søndagsskole

Roald Amundsens vei 91
1658
Torp