Lillestrøm kirkes søndagsskole

Storgata 30
2004
Lillestrøm