Mo onsdagsklubb, Sannidal

Kloppkjærveien 34
3766
Sannidal