Moltustranda Søndagsskule

Moltu bedehus
6076
Moltustranda