Nedre Surnadal søndagsskole

Bårdshaugvegen 21
6650
Surnadal