Øksnes menighets søndagsskole

Kirkeveien 10
8439
Myre