Skjervøy menighet – søndagsskole

Strandveien 39B
9180
Skjervøy