Søndagsskolen i Berg Arbeidskirke

Søndersrødveien 54
3295
Helgeroa