Søndagsskolen i Strømmen og Skjetten menighet

Bent Ankers vei 7
2010
STRØMMEN