Søndagsskolen Kirkenes kirke

Kirkegata 5
9900
Kirkenes