St. Johannes Søndagsskole, Stavanger

Høgsfjordgata 8
4014
Stavanger