Stokka Søndagsskole

Chr. Skredsvigs vei 23
4023
Stavanger