Stokkastrand søndagsskole

Austre Karmøyveg 344
4250
Kopervik