Torvik Søndagsring (SR)

Sørlandsvegen 13
6639
Torvikbukt