Våle kirkes søndagsskole

Gjelstadveien 1
3178
Våle