Vesterøy kirkes søndagsskole

Øvre Huvikvei 11
3222
Sandefjord