Vistnes Søndagsskole

Vistnesveien 161
4070
Randaberg