Politiattest

Criminal record certificate

Politiattest i Søndagsskolen Norge
Vi ønsker at alle barn og foreldre skal kjenne seg trygge på søndagsskolen og alle våre frivillige må derfor levere politiattest. Politiattest er et viktig redskap for å sikre at personer som tidligere er dømt for seksualforbrytelser eller som er siktet/tiltalt for slike handlinger, ikke kommer i en posisjon der de kan begå overgrep.

Hvem skal fremvise attest?
Alle frivillige medarbeidere over 15 år som deltar på leir, eller utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming må fremvise politiattest.
Det innhentes normalt ikke politiattester fra foreldre og andre hjelpere som kun har administrative oppgaver og ikke har kontakt med barna.

Selv om man har fremvist politiattest i andre organisasjoner/menigheter/foreninger eller til arbeidsgiver, må man likevel innhente en egen politiattest til Søndagsskolen Norge.
En attest utstedt til bruk i en annen frivillig organisasjon eller til arbeidsgiver, kan likevel godtas hvis den er under ett år gammel.

Hvordan søke om politiattest
Se veiledning her

Hvordan fremvise attest?
Hovedleder fremviser attest til Søndagsskolen Norge. Det enkleste er å motta politiattesten til sin digitale postkasse og videresende den i Digipost. Politiattesten kan også fremvises til kretskonsulent, eller sendes per post til kretskontoret eller hovedkontoret: Søndagsskolen Norge, Postboks 98 Sentrum, 0101 Oslo.

Medledere fremviser politiattesten til sin hovedleder, som registrerer den i medlemssystemet Focusportal . Etter at hovedleder har registrert politiattesten må den leveres tilbake til medlederen og skal aldri oppbevares hos hovedleder.

Mangel eller merknad på politiattest
Dersom politiattesten har merknad må hovedleder kontakte hovedkontoret til Søndagsskolen Norge. 
En frivillig medarbeider som ikke fremviser politiattest kan ikke lenger være i en tillitsposisjon hvor vedkommende har kontakt med mindreårige. Hovedleder må kontakte sin kretskonsulent eller hovedkontoret til Søndagsskolen Norge.

Spørsmål om politiattest? Kontakt konsulenten eller hovedkontoret

Støtt oss  Gi en gave